Medarbetarskap i Höganäs kommun

En förutsättning för Höganäs kommunkoncerns framgång och goda resultat är att det finns tydliga mål att arbeta mot och att vi alla vet vad som förväntas av oss.

Arbetsmaterialet kring den så kallade "Medarbetardiamanten" tydliggör vad arbetsgivaren och respektive chef har för förväntningar på den enskilde medarbetaren. De fyra dimensionerna ska nyttjas i arbetet, i prestation och agerande – i kombination med ledorden ”kommunikation och koncerntanke”.

Varje arbetsgrupp behöver arbeta med begreppen i medarbetardiamanten, för att konkretisera vad begreppen betyder just för mig som medarbetare - i den rollen jag har.

Här nedan ses ett litet urval av det material som finns publicerat på kommunens intranät. Medarbetardiamanten är också integrerad i arbetsmaterialet kring exempelvis medarbetarsamtal.

Medarbetare
är alla som arbetar med minst en person, alltså är alla chefer också medarbetare. Att vara chef är ett ha ett utökat ansvar för medarbetare.

Medarbetarskap
är att ta ansvar för de relationer som jag har, det vill säga relationen till chef, till kollegor, till medborgare och till mig själv.

Medarbetardiamanten
har samma fyra dimensioner som kommunens ledardiamant - visionär, empatisk, modig och resultatinriktad.

Medarbetardiamant Diamant med växla upp i mitten

Höganäs kommuns medarbetardiamant

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: