Anders Pettersson berättar om sitt yrke som fritidspedagog.

Anders Pettersson berättar om sitt yrke som fritidspedagog.

Anders Pettersson - Fritidspedagog

"Gör skillnad för varje barn"

Jag heter Anders Pettersson och jag är 59 år. Jag jobbar som fritidspedagog i Höganäs kommun. Att jobba med barn är roligt och att få bidra till deras personliga utveckling är fantastiskt. Jag motiveras av att kunna göra skillnad för varje barn.

Kan sätta egen prägel på fritidshemmet

Som fritidspedagog i Höganäs kommun har jag stor frihet utifrån fritidshemmets läroplan och styrdokument att lägga upp innehållet i mitt arbete och kan använda mig av mina intressen. Jag gillar matlagning och det är därför en del av min pedagogik. När jag arbetar med barn och matlagning kan jag på ett praktiskt sätt även få in matematik i lärandet. Att jag ges stora möjligheter i kombination med att få jobba med ungdomar, gör att jag har det himla roligt på jobbet. Barnen får mig att känna mig yngre än vad jag är. De dömer inte utirån ålder och behärskar jag dessutom deras intressen bra, så är jag lite av en kung i deras ögon.

Kommunens läge ger mig bra förutsättningar att variera och anpassa mitt arbete efter barnens behov. Det är enkelt att ta sig ut och det är nära till skog, strand och olika sportanläggningar. Jag uppskattar även att samarbetet medllan kommunens olika förvaltningar är väldigt bra, vilket även det möjliggör att jag kan utveckla mitt arbete.

Över 30 år i kommunen

Jag har jobbat i kommunen sedan 1987 och det säger en hel del om vad jag tycker om min arbetsgivare. Jag är inte ensam om att ha jobbat länge i Höganäs. Många av mina kollegor har också varit här länge och de som bytt arbetsgivare har i flera fall valt att komma tillbaka.

Jag har en skolledning som är tydlig med att fritidsverksamheten är lika viktig som den övriga skolan. Det känner jag av genom det stöd jag och kollegorna får i vårt arbete. 2011 fick fritidshemmen i Höganäs ett rejält uppsving då vi fick en ny läroplan och fritidshemmen fick ett eget kapitel som slår fasta på att fritids är en egen läromiljö. Kommunen ser oss fritidspedagoger som en betydelsefull grupp och har även höjt våra löner flera år i rad. Att ha en arbetsgivare som verkligen satsar på mig sporrar mig till att utvecklas och för att förbättra min insats ytterligare.

Fler män behövs

Att vara man på en kvinnodominerad arbetsplats upplever jag som uppskattat och fler män behövs. En blandning i arbetslaget är viktigt, inte minst för barnen så att de får fler manliga förebilder. För att locka fler män till yrket tror jag att det behövs en bättre förståelse för vad jobbet verkligen innebär och hur bra det är att vara fritidspedagog i Höganäs.

Det finns självklart saker som kommunen kan jobba med för att göra det ännu bättre. Till exempel så skulle storleken på barngrupperna behöva ses över för att vi ska kunna uppfylla kraven som ställs på oss. Idag har vi 60 barn på vårt fritids och vi är 3 pedagoger som jobbar heltid och en på halvtid. Det är inte optimalt som det är just nu och det är något som bör ses över för att höja kvalitén ytterligare.

Vill du, precis som jag, arbeta som fritidspedagog i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: