Ann Ternstrand berättar om sitt yrke som rektor.

Ann Ternstrand berättar om sitt yrke som rektor.

Ann Ternstrand – Rektor

"Ska vara en trygg plats"

Jag heter Ann Ternstrand och är 59 år. Jag jobbar som rektor i Höganäs kommun. Mitt huvuduppdrag är att se till att skolan ska vara en trygg plats för alla barn och genomsyras av glädje. Alla ska ha goda förutsättningar att nå bra skolresultat. Mitt uppdrag delar jag med entusiastiska och målmedvetna lärare och pedagoger.

Inspirerar till att utveckla våra arbetsmetoder

Som rektor leder och organiserar jag skolans arbete och ser till att det finns goda förutsättningar - för personal att utveckla arbetsmetoder och för elever att få känna den härliga känslan av att lyckas. Vi vuxna behöver hålla jämna steg med samhällsutvecklingen så att våra barn och elever upplever att skolan är en plats för lärande och en viktig del i deras liv.

En utmaning som finns på många skolor, även på vår skola, är att vi har fler elever med annat modersmål än svenska och många av barnen har inte bott i Sverige så länge. Jag behöver därför stötta min personal i arbetet med att introducera dessa barn och möta föräldrarna i deras nya tillvaro. I detta sammanhang är jag stolt över det goda samarbete som skolan har startat tillsammans med Höganäs utvecklingscentrum där skolan tagit emot praktikelever med lite mer erfarenhet av att vara i Sverige och som lärt sig svenska. De fungerar som en språk- och kulturbrygga och underlättar skolgången för många elever samtidigt som de finns till hjälp för lärare och pedagoger.

Vilka utmaningar jag än stöter på, så upplever jag att det finns möjligheter att ta sig an dessa i Höganäs. Det känner jag tack vare att jag jobbar i en kommun och i en organisation som inte räds att ta tag i utmaningar och som ger mig förtroende i mitt arbete.

Rätt plats att vara rektor på

Arbetssättet i Höganäs kommun är unikt. Jag har tidigare jobbat som rektor och förskolechef i Helsingborg. Det var Höganäs kommuns devis ”hela barnet – hela vägen” som tilltalade mig. Likaså ambitionen av att hålla ihop utbildningen mellan de olika åldrarna. Nu när jag arbetar i Höganäs så uppskattar jag även småskaligheten. För i större städer är det mycket svårare att få till ett nära samarbeten mellan olika aktörer. Även förutsättningarna att påverka är bättre här, jag stöter ofta på våra lokala politiker, vilket jag sällan eller aldrig gjorde på mina tidigare arbetsplatser. Nu känner jag att jag verkligen befinner mig på rätt plats som rektor.

Ledarskapet känns aldrig ensamt

Livet som anställd i Höganäs kommun är väldigt bra och det gör att jag också mår bra privat. Jag är glad när jag går till och från jobbet och har fantastiska kollegor och ett stort stöd i mitt arbete. Jag tillhör rektorsgruppen men har också en nära koppling till förskolechefsgruppen då jag tidigare arbetat som förskolechef och har en förskolechef i min ledningsgrupp. I grupperna finns mycket kompetens att hämta och vi hjälps åt med olika frågor och får råd av varandra. Jag känner mig aldrig ensam och det får mig att orka, då rektorsrollen ofta handlar om att fatta svåra beslut.

Skolan har ett stort samhällsansvar och ett tydligt uppdrag att se till att alla barn mår bra. I Höganäs är vi duktiga på att fånga upp barn som har det svårt men jag skulle ändå vilja se ett starkare och mer utvecklat samarbete med socialförvaltningen för att ännu bättre kunna hjälpa familjer i behov av stöd.

Vill du, precis som jag, arbeta som rektor i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: