Diana Schönström berättar om sitt yrke som socialsekreterare.

Diana Schönström berättar om sitt yrke som socialsekreterare.

Diana Schönström - socialsekreterare

"Oerhört betydelsefullt och roligt"

Jag heter Diana Schönström och är 28 år. Jag jobbar som socialsekreterare i Höganäs kommun. I mitt arbete så möter jag dagligen invånare som på ett eller annat sätt behöver stöd. Att jag får hjälpa till och se hur personen med tiden mår allt bättre, får tillbaka livsglädje och åter börjar att tro på en bra framtid, gör att mitt jobb är oerhört betydelsefullt och roligt!

Har hittat rätt

Jag tog examen januari 2013 och började att jobba i Höganäs under våren samma år. Först som vikarie och senare med en fast anställning. Även om jag inte hade någon anknytning till Höganäs innan, så skulle jag nu inte vilja jobba i någon annan kommun. Livet som anställd i Höganäs kommun är bra och jag tror inte att jag kan hitta en bättre arbetsplats.

Här finns en tydlighet och flexibilitet. Jag vet vad som förväntas av mig och tack vare ett bra samarbete kollegor emellan så är det enkelt att planera arbetet. Arbetsbelastningen som socialsekreterare är hög. Men, en stor arbetsbelastning behöver nödvändigtvis inte betyda att det är stressigt. Det är en fråga om hur jag hanterar trycket och vilket stöd jag får. Jag känner att jag får ett bra stöd och kan säga till om jag känner att jag inte hinner med mitt arbete. För olika ärenden tar olika mycket tid och det behöver det ta. Jag har en ledning som snabbt agerar och ändrar arbetssätt om det behövs.

Får tid till att skapa relationer

Jag har cirka 40 klienter som jag träffar minst en gång i månaden. I andra kommuner, framför allt i större städer så träffar socialsekreterarna sina klienter ibland bara en gång var tredje månad. Jag tycker vi har det bättre i Höganäs. För mitt jobb handlar om att finnas till för invånarna när det behövs och att skapa en bra relation. Det kan exempelvis handla om att hjälpa klienten att komma i kontakt med andra myndigheter eller när det behövs, se till att klienten får någon form av personlig stöttning.

Jag är riktigt nöjd med att vi i kommunen har en stark kultur av samverkan mellan förvaltningar och enheter. För mig som socialsekreterare betyder det att jag enklare kan jobba för klientens bästa. Nyckeln för att lyckas i arbetet med att få personen att må bättre är att snabbt komma igång med olika åtgärder. I Höganäs går det snabbt och det är kul. Det gör också att jag vill fortsätta jobba som socialsekreterare i kommunen.

Stark gemenskap på arbetsplatsen

Jag möter olika människoöden och vissa ärenden kan vara tuffa. Antigen för att jag möter en person som mår väldigt dåligt eller för att klienten uppför sig dåligt eller aggressivt. Visst är jag på min vakt men jag är inte rädd i mitt dagliga arbete. Vi har ett högt säkerhetstänk och på arbetsplatsen är vi duktiga på att förutse vilka möten där en frustration hos klienten kan uppstå. Vi har även ett personlarm om något skulle hända men det är inte något som jag har behövt använda mig av.

I min roll ska jag kunna hantera olika situationer och lugna ner stämningen om det behövs. Ofta hjälper det bara med att pausa mötet och återuppta den en kort stund senare. Jag har även möjlighet att låta en kollega närvara i mötet om jag känner att jag behöver det. De allra flesta samtalen med klienten går bra och lugnt till. Att vissa situationer är jobbigare än andra, är ingen som får mig att vilja sluta jobba som socialsekreterare. För jag är aldrig ensam och arbetsgruppen är stark. Vi ger varandra energi och hjälper varandra till att bli ännu bättre socialsekreterare. Vi har även möjlighet till extern handledning i form av coaching och möten med en psykoterapeut beroende på vad vi behöver.

En eftertraktad yrkesgrupp

Jag tycker att det generellt i landet behövs arbetas för att ta tillvara på kompetens och behålla personal. Det har varit en del rotation bland socialsekreterare i de flesta kommunerna. Jag tror att de beror på en hög arbetsbelastning och erbjudande om en högre lön på en annan arbetsplats.

Jag känner att Höganäs kommun jobbar för att jag och mina kollegor ska stanna kvar. De satsar på oss och vi har möjlighet till vidareutveckling och utbildningar. Det är självklart en bidragande faktor till att jag trivs så bra här.

Vill du, precis som jag, arbeta som socialsekreterare i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen