Jennifer Baadtoft Johnson berättar om sitt yrke som arbetsterapeut.

Jennifer Baadtoft Johnson berättar om sitt yrke som arbetsterapeut.

Jennifer Baadtoft Johnson – arbetsterapeut

"Hjälper människor få tillbaka sin självständighet"

Jag heter Jennifer Baadtoft Johnson och jag är 46 år. Jag jobbar som arbetsterapeut i Höganäs kommun. I mitt arbete gör jag skillnad för invånare i behov av fysiskt, psykiskt och kognitivt stöd. Det kan till exempel vara att prova ut en rollator så att patienten själv klarar av att ta sig ut och handla. Det kan verka litet men för patienten innebär det att få tillbaka en del av sin självständighet.

Självklart val av arbetsplats

Jag har jobbat som arbetsterapeut i Höganäs kommun sedan år 2000. I Kullabygden har jag bott ända sen barnsben och det har därför alltid varit naturligt för mig att jobba i Höganäs och med åren som anställd i kommunen har det blivit allt mer självklart att arbeta här. Jag trivs väldigt bra!

I kommunal verksamhet får jag jobba brett inom många områden. En vanlig dag möter jag oftast mellan fyra till åtta patienter som har olika funktionsnedsättningar som till exempel demenssjukdom, neurologisk sjukdom och sjukdomar i rörelseorgan.

Sporras av att ge det lilla extra för varje individ

Det handlar om att få patienten att klara sin vardag och vara så delaktig och självständig som möjligt. Det kan till exempel handla om att klara av att sköta sin hygien, klä på sig, laga mat eller att klara sina inköp. Även om jag har många patientgrupper, så har jag och mina kollegor ändå vissa specialområden som vi jobbar lite extra mot. Min förmåga att kunna möta många typer av patienter gör mig stark och trygg, vilket självklart gynnar patienten i slutändan.

Känner att jag är viktig

Jag har nära till min närmaste chef, hemvårdspersonal, sköterskor och andra i kommunen som jag behöver komma i kontakt med. Därmed är förutsättningarna goda för att patienten ska få rätt och snabb hjälp.

Jag är glad över att jobba med duktiga kollegor och att vi alltid finns där för varandra. Det är viktigt och är en av den bidragande faktorn till att jag jobbar kvar här efter snart 20 år. För även om jag känner mig trygg i min arbetsroll så är det skönt att ha kollegor att rådgöra med vid komplexa situationer och frågeställningar. På så sätt är Höganäs kommun en idealisk arbetsgivare och inte minst för en person som är ny i yrket. Många nyanställda jag har pratat med säger just det, att de känner en trygghet hos oss i Höganäs.

Önskar att få jobba lite mer specialiserat mot en patientgrupp

Om det är något som jag tror skulle kunna göra oss ännu bättre så är det att jag och mina kollegor får specialisera oss ännu mer inom olika områden. Det som är charmen med att jobba brett kan också bli spretigt ibland.

Jag tror att vi framöver måste arbeta mer med förebyggande insatser för att vi ska klara framtida behov eftersom vi blir fler och fler äldre. Det kan till exempel vara att utbilda och informera invånare och medarbetare om hur man kan bibehålla och träna upp sina funktioner för att fortsatt vara självständig så länge som möjligt. Men det kommer även krävas andra kreativa insatser, inte bara inom kommunen utan även i samhället i stort, för att vi ska kunna möta kommande behov. Det är en spännande utmaning för oss alla!

Vill du, precis som jag, arbeta som arbetsterapeut i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen