Kim O'connery Göst berättar om sitt yrke som förskollärare.

Kim O'connery Göst berättar om sitt yrke som förskollärare.

Kim O'Connery Göst – förskollärare

"Betydelsefull person i barnens första år"

Jag heter Kim O´Connery Göst och är 30 år. Jag jobbar som förskollärare i Höganäs kommun. Jag är stolt över att få vara en betydelsefull person i barnens första år och se hur de utvecklas till unika individer. Från att de varit så små att de knappt kunnat gå, till att de blivit självständiga och redo för nya utmaningar i livet. Det är oerhört fint och det värdesätter jag högt. Det är magiskt!

Ett fantasifullt arbete

Att jobba på en förskola fanns inte på min karta för tio år sen. Jag har tidigare jobbat inom vården och som person är jag kreativ och gillar att vara i naturen. Men för några år sen praktiserade jag på en förskola och upptäckte snabbt att detta var något för mig. Det var en bra kombination av att få finnas till för andra samtidigt som jag fick använda min kreativitet. Så jag valde att utbilda mig och är nu inne på mitt tredje år som förskollärare.

Känner mig satsad på

Jag är definitivt på rätt arbetsplats. Jag har en skolledning som ger mig sitt fulla stöd och uppmuntrar mig och kollegorna till att utvecklas och testa på nya pedagogiska metoder. Vi har även varit med i kommunens kompetensutvecklingsprojekt läslyftet, det var roligt och lärorikt. Personal från alla kommunens förskolor i Höganäs träffades och delade med sig av sina erfarenheter och gav varandra tips. Vi har även goda utbildningsmöjligheter och jag upplever jag att kommunen verkligen satsar på mig som förskollärare och vinsten i det är ömsesidig. Det är såklart bra för min egen del men det gynnar även skolverksamheten i stort för hela Höganäs kommun.

Relationen mellan mig och kollegorna är bra och vi finns där för varandra. Både emotionellt och professionellt. Vi har även bra kontakt med vårdnadshavarna, vilket är viktigt när det handlar om så små barn. För när föräldern har ett förtroende för oss, så blir det samma effekt för barnet.

Pedagogiska lekar

I Höganäs finns vacker natur och det är nära till allt. Det är en idealisk miljö för förskoleverksamhet. Det gör att barnen får varierade lekar i olika miljöer, som också resulterar i att barnen lär sig om vår planet på ett helt annat sätt. Jag tror att om ett barn ofta vistas ute i naturen får de en större förståelse och kärlek till miljön. Älskar de naturen nu, är de mer angelägna om att kämpa för naturen när de blir större.

En större insyn i varandras verklighet skulle vara bra

Jag känner att jag har det mesta för att min arbetsplats ska vara bra. Men om det är något jag skulle vilja förbättra, är det dialogen med utbildningsnämnden, den skulle kunna bli starkare. Även om vi har en stöttande organisation bakom oss så kan det ibland behövas utrymme för mer delaktighet innan beslut fattas. En större insyn i varandras verklighet skulle nog hjälpa och jag tror absolut att viljan och möjligheten finns för att förbättra även den delen.

Vill du, precis som jag, arbeta som förskollärare i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: