Liridon Tetaj berättar om sitt yrke som planarkitekt.

Liridon Tetaj berättar om sitt yrke som planarkitekt.

Liridon Tetaj – planarkitekt

"Ett jäkligt bra jobb"

Jag heter Liridon Tetaj och är 27 år. Jag jobbar som planarkitekt i Höganäs kommun. Jobbet handlar om att ta fram nya idéer, men det kan också handla om att restaurera befintliga områden för att bevara Kullabygdens historia och karaktär. I mitt uppdrag ingår även att skydda den unika naturen som finns här och samtidigt se till att miljön tas om hand på ett bra sätt.

Formar framtidens Höganäs

Samhällsplanering berör alla som bor, besöker eller driver företag i kommunen. Att vara en del i arbetet med att utveckla kommunens fysiska miljö är häftigt och ansvarsfullt. Livet som anställd i Höganäs kommun är jättebra och vi har en fin gemenskap. Här finns en flexibilitet och jag har förtroende att lägga upp mina arbetstider på de sätt som passar mig bäst. Det underlättar till att få ihop livspusslet, då jag pendlar från Båstad och har ett barn på förskola. Jag uppskattar att den möjligheten finns och det är också en av anledningarna till att jag trivs här.

Jag är på rätt plats utifrån mitt yrke. Höganäs är en givande och spännande plats att vara planarkitekt på. Här händer det mycket och staden expanderar hela tiden. Jag arbetar med planer för hela kommunen, stadsdelar eller för enskilda kvarter.

Invånarnas tankar är viktiga för arbetet

Kommunikation med invånare är en av de viktigaste delarna av mitt arbete. Höganäsbor ska ha insyn och kunna komma in med synpunkter kring olika förslag. Jag tycker att personalen inom hela kommunen är duktiga på att samarbeta för att få till en bra kontakt med invånarna och det har jag stor hjälp av. Här har vi bra metoder för att nå ut till invånare och ta del av deras åsikter bland annat genom samråd, informationsmöten och olika kampanjer.

Utmaningen i mitt arbete ligger i att få kommunen att utvecklas på de sätt politikerna har beslutat om och samtidigt jobba för att allmänhetens intressen tillgodoses. När åsikterna går isär så försöker jag så långt som möjligt hitta ett mellanting mellan olika viljor. Det är inte alltid alla blir riktigt nöjda men om majoriteten är nöjd då har jag gjort ett jäkligt bra jobb.

En involverande kultur

Jag har tidigare jobbat i Linköpings kommun och en skillnad som jag upplevt är att jag i Höganäs ges en större chans till att ta plats. Jag känner mig inte begränsad till några få frågor eller områden. Arbetsplatsen är inkluderande och jag får inblick i andras arbeten. Jag känner därför att jag är på rätt plats för att utvecklas ännu mer. Jag upplever att det inte heller finns något avstånd till kollegorna på andra avdelningar. Tvärtom så tycker jag att det finns ett naturligt samarbete på många områden.

Precis som på andra arbetsplatser så finns det även här förbättringspotential. Vi har tydliga regler att förhålla oss till men jag skulle vilja att rutinerna utvecklades mer så att alla handläggare utför arbetet på exakt samma sätt. Det tror jag till exempel skulle göra det enklare att ta över en kollegas påbörjade arbete.

Vill du, precis som jag, arbeta som planarkitekt i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: