Marianne Gleisner berättar om sitt yrke som VA-ingenjör.

Marianne Gleisner berättar om sitt yrke som VA-ingenjör.

Marianne Gleisner - VA-ingenjör

"Ett enda samtal kan ändra allt"

Jag heter Marianne Gleisner, är 58 år och jobbar som VA-ingenjör i Höganäs kommun. Rent vatten är livsviktigt och något som alla vill ha i sina kranar. Att få vara en del av arbetet som gör att alla har bra vatten i kommunen, känns stort och oerhört betydelsefullt. Efter den varma och torra sommaren 2018, har många fått upp ögonen för hur viktigt vatten är. Mitt motto i arbetet har därför blivit – vattnet ska fram!

Det händer mycket här

Jag har stort ansvar samtidigt som jag har frihet att planera mina arbetsdagar på de sätt jag själv tycker är bäst för att utföra jobbet. Men en strukturerad plan innebär inte automatiskt att alla dagar blir som planerat. Ett enda telefonsamtal kan ändra på vad jag ska fokusera på. Det dyker ständigt upp nya utmaningar, men det är samtidigt tjusningen i jobbet. Ibland kan det handla om att projekt tar längre tid än vad det var tänkt. Orsakerna till det kan variera, exempelvis kan jag behöva invänta ett beslut från någon markägare eller så är det fysiska hinder som jag stöter på i mitt arbete ute på platsen. När jag tar mig förbi stora hinder kan en riktig wow-känsla infinna sig.

Att få vara en del av allt nytt som händer gör mitt arbete extra roligt och spännande. Som ingenjör jobbar jag för att allt ska fungera med vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer. Jag är också med i vatten- och avloppsplaneringen för nya områden i kommunen.

Jag jobbar i medvind

Mina kollegor betyder mycket för mig. De är även en stor bidragande faktor till hur bra ett arbete blir utfört. Vi är specialiserade på olika områden och vi tar del av varandras kunskap. Vi finns alltid där för varandra oavsett hur mycket vi har att göra. Jag har jobbat på andra arbetsplatser och tycker att hjälpsamheten som finns här är unik.

Jag har tidigare jobbat inom den privata sektorn och en annan skillnad är att inom de privata behöver inte planen gå igenom lika många instanser. Det gör att beslutsfattandet går snabbare, men det behöver inte vara till fördel. Här är vi mer av ett team och det gillar jag. Att en plan i kommunal verksamhet tar längre tid att få godkänt innebär även att fler experter kan tycka till och ge synpunkter som bara gör resultatet ännu bättre. I Höganäs finns dessutom politiker som förstår vikten av mitt och kollegornas arbete och som strävar för att kommunen alltid ska framåt. Det gör att jag känner mig uppskattad och det gör jobbet mycket enklare. Jag jobbar helt enkelt i medvind och känner äntligen att jag är på rätt arbetsplats utifrån mitt yrke.

Hoppas på fler kollegor

Kommunen blir allt större och i början av 2019 gick vi från två till tre VA-ingenjörer i kommunen. Jag hoppas att vi blir ännu fler på avdelningen under de kommande åren. Det handlar om nya projekt som startas och gamla ledningar måste repareras och bytas ut.

Vill du, precis som jag, arbeta som VA-ingenjör i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen