Mikael Thegeståhl berättar om sitt yrke som lärare i matte och NO.

Mikael Thegeståhl berättar om sitt yrke som lärare i matte och NO.

Mikael Thegeståhl - lärare i matte och NO

"Jag blir motiverad när andra lyckas"

Jag heter Mikael Thegestål, är 40 år och jag jobbar som högstadielärare i matte och NO i Höganäs kommun. För ungdomar i tonåren kan livet vara som en berg- och dalbana och ibland upplever de situationer som hopplösa. Att jag då får finnas där som ett stöd, känns väldigt bra. En bra relation med eleverna är viktigt för att de ska intressera sig av skolämnena. Jag blir motiverad av att se glädjen hos eleverna när de lyckas.

Gick från rektor till lärare men fick behålla inflytandet

Tidigare jobbade jag i Helsingborg med en delad tjänst som rektor och lärare. Dessförinnan jobbade jag som lärare på Lerbergsskolan men valde att lämna skolan då mina barn närmade sig mina årskurser. Men, att jobba utanför kommungränsen varade inte länge för det är i Höganäs jag vill vara. Jag valde att gå från en rektorstjänst till att jobba som lärare på heltid igen. Jag trivs som bäst i klassrummet och saknade den direkta kontakten med eleverna.

Som rektor hade jag stor möjlighet till att utveckla skolan och det trodde jag att jag skulle gå miste om när jag åter började som lärare i Höganäs. Men så har det inte blivit. Jag och mina kollegor har möjlighet till att påverka utvecklingen av skolan och det känns riktigt bra. Utbildningsförvaltningen i Höganäs är liten, skolorna är lagom stora och det är nära till kollegor och chefer. Här är stämningen familjär och det är lätt att bygga nya relationer.

Drivs av att hitta nya undervisningsmetoder

Jag gillar att hitta nya sätt att undervisa på. Under mina år på Lerbergsskolan var jag med i IKT-utvecklingen och digitaliseringsarbetet. Nu vill jag dra igång en digitaliseringsstrategi inom matematiken. Jag känner att jag har rätt arbetsgivare för att kunna vara kreativ och här hittar jag även inspiration.

Höganäs kommun lägger resurser på skolutveckling, det känns bra och gör att mina förväntningar på en skola uppfylls. En bra skola är lösningsfokuserad och det är verkligen min skola. Vi har många elever som har behov av extra stöd och på skolan har vi ett härligt samarbete. Det är speciellt med Höganäs. Att jag jobbar i en sådan miljö får mig även att växa i min roll som lärare.

Vill ha kortare lektioner

Inte alla skolor är placerade så bra som de är i Höganäs. Här är det alltid nära till den unika naturen och Kullaberg, det är något som jag tar till vara på i min undervisning. Som NO-lärare gör det att jag kan ge en handson-undervisning. För att hitta nya sätt att lära ut på och skapa ett intresse av ämnet, behöver jag som lärare ha tid till planering. Det ultimata hade varit att undervisningstiden kortas ner så att mer tid kan läggas på att planera.

Vill du, precis som jag, arbeta som högstadielärare i Höganäs kommun?

Du hittar våra lediga jobb här!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: