Studerande

Du som studerar är viktig för Höganäs kommun. Vi behöver alltid färsk kunskap och nya idéer. Hos oss kan du bland annat göra praktik, utföra ditt examensarbete eller sommarjobba.

Att ha kontakt med studenter är ett utbyte som vi värdesätter då vi får möjlighet att lära av varandra. Du får se vad ett jobb i kommunen kan innebära och får erfarenhet, kunskap och kontakter som du har nytta av i framtiden.

Oavsett om du är elev i grundskolan, går i gymnasiet, deltar i vuxenutbildning eller är student vid universitet eller högskola finns det jobbmöjligheter i vår kommun för dig.

VFU för blivande lärare

Gör din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos oss på Höganäs kommun

Sommarjobb för ungdomar

Gäller för dig i årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet.

Prao för grundskoleelever

Klicka här om du vill göra din prao i Höganäs kommun.

Praktik och exjobb vid studier

Välkommen att praktisera eller göra ditt examensarbete hos oss.

Unga i vården

Du som går i årskurs 7 och 8 kan söka helgjobb som ung i vården.

Vuxenutbildning

Gå en yrkesutbildning, studera på SFI, läs upp betyg eller bli lärling.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: