Trainee inom Familjen Helsinborg

Kommunerna i Familjen Helsingborg arbetar ständigt med att vara attraktiva arbetsgivare och ligga i framkant vad gäller strategisk kompetensförsörjning. Traineeprogrammet är ett viktigt led i detta.

Familjen Helsingborg

Till traineeprogrammet söker vi varje vår personer som har extra goda förutsättningar för att i framtiden ta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet. Traineeprogrammet ger dig en unik inblick i hur kommunal verksamhet fungerar och ett fantastiskt nätverk inför det framtida yrkeslivet.

Traineeprogrammet erbjuder

Som trainee varvas arbete i en kommunal verksamhet med ett utvecklingsprogram och ett gemensamt projekt. Programmet utförs på uppdrag av kommuncheferna i de elva kommunerna.

  • Stimulerande arbetsuppgifter
  • Goda möjligheter till personlig utveckling
  • Utbildningar inom ledarskap och projektledning
  • Möjlighet att bygga upp ett yrkesnätverk
  • Stor kunskap om kommunal verksamhet
  • En kortare utbytesperiod i en annan kommun
  • Unik teamträning
  • Handledare och mentor
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: