Verksamhetsförlagd utbildning för lärar- och förskollärarstudenter (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att studenter vid lärarprogrammen och förskollärarprogrammet gör en del av sin utbildning vid förskolor/skolor.

Är du nyfiken på hur det är att göra praktik i Höganäs? Här är varför du ska ta chansen att vara med och utveckla och utvecklas tillsammans med oss!

Läs, hör och se mer om VFU i Höganäs kommun

Är du nyfiken på hur det är att göra praktik i Höganäs?
Se när Åsa Hallenheim Olsson berättar om VFU i Höganäs kommun.

Se när Johanna Lindström berättar om sin praktik på Lerbergsskolan och Susanne Norrestad berättar om sin roll som Johannas handledare.

Merparten av de studenter som väljer att förlägga sin VFU i Höganäs studerar vid Malmö högskola, Högskolan Kristianstad eller Lunds universitet.

Självklart är även studenter från andra lärosäten är givetvis också välkomna att göra sin VFU i Höganäs.

Malmö Universitet är en av 15 högskolor/universitet i Sverige som under en femårsperiod med start år 2014 är med i ett försök med övningsskolor och övningsförskolor. Syftet med försöket är att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Övningsskolorna och övningsförskolorna tar emot ett större antal studenter relaterat till sin storlek än andra skolor. Det finns fler handledare med handledarutbildning som endast handleder ett fåtal studenter. Genom att vara på samma förskola under längre tid har studenten möjlighet, att på djupet följa såväl förskolans som barnens utveckling över tid.

Vikenskolan (F-9), Eric Ruuths förskola, Norra Hages förskola, Vikens Ry förskola och Svanebäcks förskola är övningsskola respektive övningsförskolor som är knutna till Malmö Universitets projekt.

Jonstorpsskolan (F-6), Väsby förskola, Peter Lundhs förskola och Lärlyckans förskola är övningsskola respektive övningsförskolor som har tecknat avtal med Halmstad Högskola.

Hög andel behörig personal i våra verksamheter. Andel behöriga lärare i grundskola och gymnasium 90%. Andel behöriga förskollärare var 63 % enligt mätning från oktober 2018.

Central elevhälsa med psykolog och logopedkompetens och lokal elevhälsa med skolsköterska och kurator på varje skola.

Goda resultat över tid, bästa måttet på god kvalité. Meritvärde 2016 244.1, 2015 237.8.

I år har 90,6% nått kunskapskrav i alla ämnen, 2015 86,7%.
I år är 94.9% behöriga till gymnasiet, 2015 91%.

Näst bäst i Skåne enligt Lärarnas Riksförbund och plats fyra av 290 kommuner för genomsnittlig betygspoäng efter avslutade gymnasiestudier enligt SKL.

Plats åtta i Lärarförbundets ranking.

Fokus på pedagogisk utveckling. Vi deltar och är ofta i framkant vad gäller statliga satsningar och utvecklingsområden.

Kollegialt lärande är en framgångsfaktor. Vi har bland annat sambedömning av nationella prov, ämnesnätverk, pedagogiska caféer och Lärande forum.

Vi är en liten organisation. Det finns ledningsteam på varje skola med rektorer och förskolechef. Du har nära till din chef och till utbildningsförvaltningen vilket ger stora möjligheter att kunna påverka.

Tänk på att

VFU är obligatorisk och omfattar minst 20 veckor (30hp) under hela utbildningen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen