Koldioxidbudget

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat så att det blir varmare. Hittills har jorden blivit mer än en grad varmare jämfört med förindustriell tid. För att begränsa en temperaturökning på jorden som kommer få allvarliga konsekvenser behöver omfattande utsläppsminskningar göras. Här kan du läsa mer om Höganäs arbete för minskad klimatpåverkan och vårt arbete med klimatanpassning för att förbereda oss på de effekter som ett förändrat klimat ger.

Höganäs har mål för att minska klimatpåverkan, i kommunens miljöprogram som är antaget av kommunfullmäktige finns mål att utsläppen av växthusgaser ska minska med 25 procent mellan 2011 och 2025 och i miljöprogrammet finns ytterligare flera mål som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Du kan läsa miljöprogrammet i sin helhet här.

Koldioxidbudget

Höganäs kommun har (med hjälp av klimatsekretariatet) tagit fram en koldioxidbudget.

Koldioxidbudgeten inkluderar inte våra utsläpp baserade på konsumtion. Det beror på att utsläppen för konsumtion sker i andra delar av världen. Koldioxidbudgeten redovisar de utsläpp som sker i Höganäs kommun. Dock har utsläpp för utrikes flyg och utrikes sjöfart lagts till då dessa är betydande utsläppskällor som i vill mån kan styras av invånarnas beteende. Utsläpp från produktion av varor kommer att redovisas i respektive geografiska område.

Men utsläppen vid produktion och transporter som sker i andra delar av världen på grund av den konsumtion som sker i Höganäs kommun är stor och relevant att i beaktande. Utsläppen som en person i Sverige genererar genom sin konsumtion i andra delar av välden motsvarar ca 8 ton CO2 /år och person och år. En långsiktigt hållbar nivå är 1 ton CO2/år per person.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser - Naturvårdsverket

Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid som släppts ut i kommunen och visar på hur mycket koldioxid som kan släppas ut fram till 2045, för att Höganäs ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur om max 2°C, helst 1,5 °C, enligt Parisavtalet.

Koldioxidbudgetens omfattning skiljer sig lite från såväl nationella klimatmålet och Höganäs mål om växthusgaser i miljöprogrammet. Både det nationella klimatmålet och koldioxidbudgeten tar sikte på parisavtalets mål. Men de skiljer sig i avseende hur sverige ska bidra till parisavtalets mål.

Koldioxidbudgeten förutsätter en snabbare minskningstakt, delvis utifrån hur minskningen av utsläppen ska ske på olika delar av jorden. Rika länder har bättre förutsättningar att vidta snabba åtgärder och bör därför ta ett större ansvar för att minska utsläppen.

Målet om minskade utsläpp om 25 % mellan 2011 och 2025 är satt för att möta den nationella målsättningen att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll senast år 2045, vilket innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än 1990. Du kan läsa mer om hur klimatmål följs upp hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inom miljöprogrammets olika målområden finns olika mål och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Under målområde Energi och klimat finns utöver målet om minskade utsläpp av växthusgaser även mål om minskad energianvändning och mål om att utnyttja tillgänglig energi så effektivt som möjligt.

Målområde Transporter har mål om såväl invånares resvanor, laddställen för elbilar och fossilfria fordon i kommunens fordonsflotta.

I målområdet Hållbar konsumtion finns mål om miljöpåverkan från kommunens inköp, mål om minskas miljöpåverkan från livsmedel och mål för ökad återanvändning. Vår konsumtion har idag en stor klimatpåverkan, både från tillverkning och transporter.

Målområdet Utbildning kommunikation och engagemang handlar om att ge invånare och företag kunskap och inspiration till förändring. Med engagerade invånare kan stora effekter uppnås.

Vill du som invånare eller företag engagera dig så kan våra energi och klimatrådgivare hjälpa till med hur du kan minska din energi och klimatbelastning.

Energi- och klimatrådgivning - hoganas.se Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: