Höganäs Omsorg AB

Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som i nära samarbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och
omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ingemar Narheim (M) är styrelseordförande i Höganäs Omsorg AB. Socialchef Viweca Thoresson är VD.

Styrelsemöten 2023

Höganäs Omsorg AB sammanträder klockan 15.00.

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 28 mars
  • 25 april
  • 30 maj
  • 26 augusti (extrainsatt)
  • 19 september
  • 14 november
  • 5 december

Styrelseprotokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen