Höganäs Omsorg AB

Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som i nära samarbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och
omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Boel Olsson Litström (M) är styrelseordförande i Höganäs Omsorg AB. Socialchef Viweca Thoresson är VD.

Styrelsemöten 2023

Höganäs Omsorg AB sammanträder klockan 15.00.

  • 13 februari
  • 6 mars
  • 30 mars
  • 24 april
  • 22 maj
  • 11 september
  • 6 november
  • 4 december
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: