Höganäs Omsorg AB

Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som i nära samarbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och
omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Boel Olsson Litström (M) är styrelseordförande i Höganäs Omsorg AB. Socialchef Viweca Thoresson är VD.

Styrelsemöten 2024

Höganäs Omsorg AB sammanträder klockan 15.00.

  • 26 februari
  • 18 mars
  • 22 april
  • 27 maj
  • 9 september
  • 9 december

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: