Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges handlingar finns på hemsidan cirka en vecka före sammanträdet. Sammanträdet direktsänds på kommunens hemsida samt i närradion på frekvens 104,9 MHz.

Kommunfullmäktige sammanträder alltid klockan 18.30 om inget annat anges i kallelsen. Allmänheten är välkommen att närvara vid mötet, som normalt hålls i Sessionssalen i Höganäs stadshus.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Péter Kovács (M).

Mötestider 2023

 • 26 jan (plats: Tivolihuset)
 • 23 feb - val till bolag, styrelser etc.
 • 30 mar - årsredovisning 2022
 • 27 apr
 • 25 maj
 • 15 jun (plats: Lerbergets hamn)
 • 31 aug - val av nämndemän
 • 28 sep - budget 2024
 • 26 okt - delårsrapport
 • 30 nov
 • 14 dec

Protokoll och kallelser

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen