Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamheter. Ordförande i kommunstyrelsen heter Peter Schölander (M).

Mötestider 2021

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 23 mars (extrainsatt)
 • 25 mars (extrainsatt)
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 14 september
 • 21 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december
Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: