Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamheter. Ordförande i kommunstyrelsen heter Peter Schölander (M).

Mötestider 2023

 • 9 januari (extrainsatt)
 • 10 januari
 • 7 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 30 maj
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 28 november

Kallelser, protokoll och månadsrapporter

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen