Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamheter. Ordförande i kommunstyrelsen heter Peter Schölander (M).

Mötestider 2024

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 28 maj
 • 20 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 3 december

Bokmärken

I protokollen och kallelserna finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Kallelser, protokoll och månadsrapporter

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: