Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden som inte bereds av något annat utskott. Peter Schölander (M) är arbetsutskottets ordförande.

Mötestider 2022

 • 25 januari
 • 19 januari (extrainsatt)
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen