Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden som inte bereds av något annat utskott. Peter Schölander (M) är arbetsutskottets ordförande.

Mötestider 2023

 • 24 jan (flyttad till 30 jan)
 • 28 feb
 • 21 mar
 • 25 apr
 • 16 maj
 • 20 jun
 • 29 aug
 • 26 sep
 • 31 okt
 • 14 nov
 • 12 dec

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen