Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden som inte bereds av något annat utskott. Peter Schölander (M) är arbetsutskottets ordförande.

Mötestider 2024

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 1 oktober
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: