Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till uppgift att bereda ärenden som inte bereds av något annat utskott. Peter Schölander (M) är arbetsutskottets ordförande.

Mötestider 2021

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 4 mars (extrainsatt)
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen