Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kultur- och fritidsutskottet ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Ansvarsområdet är stort och innefattar bland annat biblioteks- och kulturverksamhet, fritids- och rekreationsverksamhet, folkhälsa samt en del föreningsbidrag. Anders Ståhl (M) är kultur- och fritidsutskottets ordförande.

Mötestider 2021

 • 25 januari
 • 22 februari - (inställt)
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober (inställt)
 • 22 november
 • 13 december
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen