Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kultur- och fritidsutskottet ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Ansvarsområdet är stort och innefattar bland annat biblioteks- och kulturverksamhet, fritids- och rekreationsverksamhet, folkhälsa samt en del föreningsbidrag. Anders Ståhl (M) är kultur- och fritidsutskottets ordförande.

Mötestider 2022

 • 24 januari
 • 1 mars
 • 28 mars
 • 25 april - inställt
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 13 september
 • 26 september - inställt
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen