Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kultur- och fritidsutskottet ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Ansvarsområdet är stort och innefattar bland annat biblioteks- och kulturverksamhet, fritids- och rekreationsverksamhet, folkhälsa samt en del föreningsbidrag. Anders Ståhl (M) är kultur- och fritidsutskottets ordförande.

Mötestider 2023

  • 24 januari
  • 28 mars
  • 25 april
  • 16 maj
  • 20 juni
  • 26 september
  • 31 oktober
  • 12 december
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen