Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kultur- och fritidsutskottet ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Ansvarsområdet är stort och innefattar bland annat biblioteks- och kulturverksamhet, fritids- och rekreationsverksamhet, folkhälsa samt en del föreningsbidrag. Anders Ståhl (M) är kultur- och fritidsutskottets ordförande.

Mötestider 2023

 • 24 januari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 16 maj
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 25 september
 • 12 december

Mötestider 2024

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 15 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 12 augusti
 • 23 september
 • 4 november
 • 9 december

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: