Kommunstyrelsens miljöutskott

Miljöutskottet ansvarar för beredningen av övergripande frågor inom miljö- och naturvårdsområdet. Margareta Widell (M) är miljöutskottets ordförande.

Mötestider 2021

  • 27 januari
  • 24 mars
  • 26 maj
  • 1 september
  • 4 oktober (extrainsatt)
  • 27 oktober
  • 15 december

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen