Kommunstyrelsens miljöutskott

Miljöutskottet ansvarar för beredningen av övergripande frågor inom miljö- och naturvårdsområdet. Margareta Widell (M) är miljöutskottets ordförande.

Mötestider 2022

  • 26 januari
  • 30 mars
  • 18 maj
  • 31 augusti
  • 26 oktober
  • 14 december

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen