Kommunstyrelsens miljöutskott

Miljöutskottet ansvarar för beredningen av övergripande frågor inom miljö- och naturvårdsområdet. Gertrud Green (C) är miljöutskottets ordförande.

Mötestider 2024

  • 24 januari
  • 20 mars
  • 15 maj
  • 21 augusti
  • 23 oktober

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: