Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Näringslivsutskottet bereder näringslivsfrågor, att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen, frågor angående marknadsföring av kommunen som destination samt ort för etablering av näringsliv. Peter Schölander (M) är näringslivsutskottets ordförande.

Mötestider 2023

  • 1 mars
  • 27 apr
  • 15 jun
  • 28 sep
  • 16 nov

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: