Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Näringslivsutskottet bereder näringslivsfrågor, att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen, frågor angående marknadsföring av kommunen som destination samt ort för etablering av näringsliv. Peter Schölander (M) är näringslivsutskottets ordförande.

Mötestider 2022

  • 20 januari (inställt)
  • 23 mars
  • 19 maj
  • 1 september
  • 20 oktober
  • 14 december
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen