Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Näringslivsutskottet bereder näringslivsfrågor, att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen, frågor angående marknadsföring av kommunen som destination samt ort för etablering av näringsliv. Peter Schölander (M) är näringslivsutskottets ordförande.

Mötestider 2023

  • 27 apr
  • 15 jun
  • 28 sep
  • 16 nov
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen