Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Näringslivsutskottet bereder näringslivsfrågor, att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen, frågor angående marknadsföring av kommunen som destination samt ort för etablering av näringsliv. Peter Schölander (M) är näringslivsutskottets ordförande.

Mötestider 2024

  • 15 februari
  • 18 april
  • 5 juni
  • 3 oktober
  • 21 november

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: