Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Näringslivsutskottet bereder näringslivsfrågor, att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen, frågor angående marknadsföring av kommunen som destination samt ort för etablering av näringsliv. Peter Schölander (M) är näringslivsutskottets ordförande.

Mötestider 2021

  • 21 januari
  • 18 mars
  • 20 maj
  • 2 september
  • 21 oktober
  • 9 december
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen