Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott har till uppgift att bereda ärenden avseende översiktlig fysisk planering, detaljplaner och områdesbestämmelser samt svara för planering inom områdena bostadsförsörjning och energi samt övrig infrastrukturplanering. Utskottet har vidare ansvar för att bereda ärenden avseende exploateringsfrågor och vindkraft. Peter Schölander (M) är planutskottets ordförande.

Mötestider 2023

 • 24 jan (flyttad till 30 jan)
 • 14 feb (extrainsatt)
 • 28 feb
 • 21 mar
 • 25 apr
 • 16 maj
 • 20 jun
 • 29 aug
 • 26 sep
 • 31 okt
 • 14 nov
 • 12 dec
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen