Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott har till uppgift att bereda ärenden avseende översiktlig fysisk planering, detaljplaner och områdesbestämmelser samt svara för planering inom områdena bostadsförsörjning och energi samt övrig infrastrukturplanering. Utskottet har vidare ansvar för att bereda ärenden avseende exploateringsfrågor och vindkraft. Peter Schölander (M) är planutskottets ordförande.

Mötestider 2024

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 1 oktober
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: