Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser i fredstid.

Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd om det är ett akut skede i en kris, krävs snabba och koordinerade beslut. Nämnden fattar också beslut om det som är kopplat till den extraordinära händelsen. Kommunfullmäktige avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Exempel på extraordinära händelser kan vara:

  • Extrem väderlek
  • Omfattande strömavbrott
  • Större olyckshändelser
  • Naturkatastrofer

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Bokmärken

I protokollen finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: