Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Miljöutskottet

Miljöutskottet ansvarar för beredningen av övergripande frågor inom miljö- och naturvårdsområdet. Margareta Widell (M) är miljöutskottets ordförande.

Mötestider 2021

  • 27 januari
  • 24 mars
  • 26 maj
  • 1 september
  • 27 oktober
  • 15 december

Protokoll

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: