Socialnämnden

Socialnämnden består av 11 ledamöter samt 9 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Ett arbetsutskott bereder ärenden till nämnden som sammanträder cirka 10 gånger fördelat över året. Nämnden har även ett socialt utskott där fokus ligger på beslut i individärenden. Ordförande i socialnämnden är Marie Tidedal (M).

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg samt funktionsstöd där insatserna bland annat är särskilt boende (vårdboenden, demensboende, korttidsvård), insatserna i hemmet (hemsjukvård, hemvård, trygghetslarm, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning, färdtjänst/riksfärdtjänst, anhörigstöd).

Vidare ingår individ- och familjeomsorg, insatser beträffande missbrukare/vuxna, ekonomiskt stöd och rådgivning, utskänkningsärenden med mera.

Mötestider 2024

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 10 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Bokmärken

I protokollen och kallelserna finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: