Socialnämnden

Socialnämnden består av 11 ledamöter samt lika många ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Ett arbetsutskott bereder ärenden till nämnden som sammanträder cirka nio gånger fördelat över året. Ordförande i socialnämnden är Marie Tidedal (M).

Socialnämndens ansvarsområde omfattar äldreomsorg samt handikappomsorg insatserna är bland annat särskilt boende (vårdboenden, demensboende, korttidsvård), insatserna i hemmet (hemsjukvård, hemvård, trygghetslarm, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning, färdtjänst/riksfärdtjänst, anhörigstöd).

Vidare ingår individ- och familjeomsorg, insatser beträffande missbrukare/vuxna, ekonomiskt stöd och rådgivning, insatser enligt lagen om stöd och service (LSS), utskänkningsärenden med mera.

Mötestider 2023

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Bokmärken

I protokollen och kallelserna finns det bokmärken så att du lätt kommer till rätt beslut. Det finns en knapp i de olika webbläsarna för att få upp innehållsförteckningen/meny med bokmärkena.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: