Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Valnämnden

Valnämnden har ansvar för att genomföra allmänna val och folkomröstningar. Ordförande i valnämnden är Gertrud Green (C).

Administrationen sköts av kommunkansliet.

Protokoll

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: