Ekonomirapporter

I mapparna nedan hittar du budget, delårsrapport och årsredovisning för de senaste åren.

Budget för 2024 med plan för 2025-2026 , 2.4 MB. klubbades i kommunfullmäktige den 28 september 2023. I en bilaga till budgeten finner du kommunkoncernens verksamhetsplaner och mål. , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du även delårsrapporten för 2023. , 1 MB, öppnas i nytt fönster. I den finner du information om kommunens resultat, mål, investeringar och större händelser under året. Du finner kommunkoncernens samlade verksamhetsberättelser för delåret 2023 , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. i en bilaga.

Om du har frågor om kommunens ekonomi eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: