Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Internationellt arbete

Höganäs kommun är engagerad i internationella utbyten med många städer och regioner runt om i världen.

Det handlar om allt från vänortsutbyte till att Höganäs besöker eller tar emot besök från andra länder för kunskapuppbygnad och nya metoder i olika utvecklingsfrågor.

Nätverket Europa Direkt

Höganäs ingår i Familjen Helsingborgs nätverk "Europa Direkt Skåne Nordväst". Hit kan du kostnadsfritt vända dig om du behöver partipolitiskt neutralt informationsmaterial om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker. I Sverige finns 20 Europa Direkt-kontor, läs mer på Europeiska kommissionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Höganäs vänorter

Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i alla nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Kommunerna ska främst samarbeta och ha erfarenhetsutbyte inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur samt kultur och syftar till ökad kunskap och utveckling för kommunerna.

Herlev, Danmark

Herlevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är beläget i västra Stor-Köpenhamn och har cirka 27 700 invånare.

Nesodden, Norge

Nesoddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en udde i Oslofjorden med båtpendling till centrum i Oslo. Kommunen har runt 18 600 invånare.

Lieto, Finland

Lietolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ligger ett par mil öster om Åbo och har runt 19 200 invånare.

Seltjarnarnes, Island

Seltjarnarneslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en förort till Reykjavík med runt 4 400 invånare.

Wittstock, Tyskland

Wittstocklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en stad i Nordtyskland med cirka 14 300 invånare. Den ligger knappt tio mil söder om Rostock vid floden Dosse.

Dombóvar, Ungern

Dombóvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ligger söder om Balatonsjön vid floden Kapos cirka 15 mil sydväst om Budapest. Dombóvar har cirka 18 600 invånare.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: