Jämför service och resultat

Höganäs från ovan, du ser himmel, hus, grönyta och hav.

Höganäs kommun arbetar hela tiden med att vara en attraktiv kommun att bo, leva och driva företag i. Våra ambitioner är höga och vi vill ständigt utmana oss själva till att bli bättre. För att det ska bli lättare för dig att se hur vi ligger till har vi skapat dessa sidor där du kan jämföra oss med andra kommuner i landet!

Detta kan du göra här

  • Jämföra service inom kommunens verksamheter
  • Se hur Höganäs kommun står sig mot andra kommuner i olika områden
  • Läsa mer om resultat från olika undersökningar som kommunen deltagit i

Tanken är att du som invånare, företagare eller potentiell inflyttare ska få insyn i vad vi som kommun gör bra och vad vi kan göra ännu bättre!

Jämför service inom kommunen

Här kan du till exempel jämföra kommunens förskolor, grundskolor, boenden och idrottshallar.

Jämför oss med andra kommuner

Jämför Höganäs resultat med andra kommuner - inom exempelvis ekonomi, kvalitet och Agenda 2030.

Medborgarundersökning

Höganäs kommun får ett starkt resultat i SCB:s senaste medborgarundersökning. Läs mer här!

Trygghetsmätning

Höganäs är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun i Polisens senaste Trygghetsmätning. Läs mer här!

Undersökningen Insikt

En servicemätning av kommuners myndighetsutövning, utförd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Service och bemötande

Vi har blivit utvärderade av Sveriges Kommuner och Regioner. Läs mer om den upplevda kundnöjdheten här!

Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur står sig Höganäs i denna undersökning som Sveriges kommuner och Regioner står bakom?

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns sätt att styra och leda.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: