Höganäs är Sveriges kvalitetskommun

Det innebär att Höganäs är den kommun i Sverige som bedöms ha lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. Utmärkelsen delas ut vartannat år och Höganäs blev utsedd till Sveriges KvalitetsKommun år 2023.

Betyder det här att Höganäs är bäst på allt? Nej, det betyder det inte. Det betyder att vi har ett arbetssätt som med system, analysverktyg, rutiner och strukturer gör att vi ligger längst fram i jämförelse med alla andra kommuner i Sverige. Det betyder också att vi arbetar aktivt med utveckling inom demokrati, service, arbetsgivarpolitik, samhällsbyggande och inom leverans av tjänster med hög kvalitet.

Precis som alla andra kommuner har Höganäs många utmaningar. En del av dem är omvärldsförändringar som kan vi inte påverka, andra utmaningar kan vi styra utfallen av men vi ser inte effekterna förrän långt fram i tiden. Vissa utmaningar måste vi hantera i vardagen.

Det är tack vare alla medarbetare som Höganäs har fått den här utmärkelsen. Deras modiga, empatiska, resultatinriktade och visionära sätt att arbeta och agera i sina uppdrag är det som driver organisationen framåt.

Men det är även tack vare dig som bor eller verkar i Höganäs. Du som utmanar med nya idéer, säger till när något inte fungerar eller uppmärksammar oss på det du tycker är bra.

Tillsammans är vi Sveriges KvalitetsKommun!

Höganäs är en kommun som med fokus på resultat och effektivitet levererar hög kvalitet till medborgare och företag i kommunen inom alla områden. Man utmärker sig särskilt väl inom omsorgsområdet. Kommunen visar på en god ekonomi och har en tydlig styrmodell med hög nivå av systematik i uppföljning och analys.

Med utgångspunkt i visionen ”Väl värt att investera i” och med en tillåtande organisationskultur där man vågar testa att göra saker på nya sätt, är man väl förberedd att ta sig an framtidens utmaningar. Höganäs har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2023 i hård konkurrens och är en värdig vinnare av priset som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren.

Priset delades ut av Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner 21 november 2023.

Ett viktigt steg för att bli nominerad till Sveriges KvalitetsKommun är att medverka i SKR:s Kommunkompassen. År 2023 fick Höganäs kommun högsta poäng någonsin, 679 poäng av 800 möjliga. Kommunkompassen är en övergripande utvärdering av kommunens verksamhet inom åtta områden. Resultatet från Kommunkompassen är sedan länge ett viktigt inslag i kommunens löpande förbättringsarbete.

Om Höganäs resultat i kommunkompassen: Kommunkompassen

Kommunkompassens poäng

Ett viktigt steg för att bli nominerad till Sveriges KvalitetsKommun är att medverka i SKR:s Kommunkompassen. År 2023 fick Höganäs kommun högsta poäng någonsin, 679 poäng av 800 möjliga. Kommunkompassen är en övergripande utvärdering av kommunens verksamhet inom åtta områden. Resultatet från Kommunkompassen är sedan länge ett viktigt inslag i kommunens löpande förbättringsarbete.
Om Höganäs resultat i kommunkompassen: Kommunkompassen

KKIK - Kommunens kvalitet i korthet

En annan komponent i utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är de nyckeltal som tas fram inom "Kommunens kvalitet i korthet". Det är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar runt 200 kommuner i landet. Det är Sveriges kommuner och Regioner (SKR) som står bakom undersökningen.

Undersökningen är indelad i tre mätområden:

  1. Barn och unga
  2. Stöd och omsorg
  3. Samhälle och miljö

Inom de tre mätområdena finns ett antal frågeställningar som ska besvaras. Svaren leder fram till nyckeltal. Frågeställningarna och bedömningen av svaren är densamma för alla kommuner vilket gör att nyckeltalen kan jämföras mellan kommunerna. Det ger möjlighet för kommunerna att lära sig av varandra och det blir tydligt vilka områden respektive kommun kan arbeta med för att bli bättre.
Om Höganäs KKiK: Kommunens Kvalitet i Korthet

Medarbetarundersökning, ekonomi och effektivitetsmått

Den interna organisationen inom kommunen är en annan del i utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun.

Så klart är det viktigt att ta fram underlag för hur medarbetare och chefer i kommunen mår och hur de uppfattar sin arbetsvardag. En intern medarbetarundersökning skickas ut och svaren i undersökningen utgör en del av beslutsunderlaget.

Kommunens ekonomiska läge har betydelse. Det ska finnas en balanserad ekonomi där verksamheterna inom kommunens organisation går runt.

En annan viktig del är bedömningen av effektivitet. Att mäta effektivitet kan låta konstigt, men det finns bra verktyg för att bedöma hur effektiva verksamheter är. Det kan till exempel vara kostnader för en grundskola som ställs i relation till elevernas och personalens mående och elevernas betyg. Om skolan har höga kostnader men måendet visar sig dåligt och betygen är låga, är det en signal om att effektiviteten är låg. Det är en god anledning för att fortsätta att analysera och utvärdera vilka satsningar som kan hjälpa.

1. Juryn bedömer poängen

Vartannat år delas priset ut och då samlas en jury för att bedöma de kommuner som vill vara med och tävla om utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun. Som bedömningsgrund använder juryn poängsättning utifrån Kommunkompassen, Kommunens Kvalitet i korthet (KKIK) och underlag från undersökningar genomförda inom kommunens organisationens.

Juryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kvalitetsmässan samt fackförbunden Saco och Vision.

2. Nomineringarna görs

Juryn nominerar de kommuner som har högst poäng. Juryn tar också ställning till om det finns ett förbättringsarbete inom de områden som är poängsatta.

3. Vinnaren utses

Juryn motiverar sitt val av kommun och vinnaren får ta emot utmärkelsen. Vinnaren år 2023 blev Höganäs kommun. Vinsten meddelades av en jury på Kvalitetsmässans invigningskväll på Svenska Mässan i Göteborg den 21 november år 2023. Priset, en skulptur av konstnären Ernst Billgren, delades ut av Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner.

Höganäs kommun blev utsedd till Sveriges Kvalitetskommun år 2023. Det betyder inte att vi är nöjda nu och lutar oss tillbaka. Tvärtom! Utmärkelsen är ett bevis på att vårt aktiva arbete ger resultat och att vi ska fortsätta med det.

Vi behöver alla hjälpas åt och vi är tacksamma för att du hör av dig till oss, både när vi gör något bra och när det är något som inte fungerar.

Välkommen att höra av dig!

Telefon servicecenter: 042-33 71 00
E-tjänst (du kan välja att vara anonym): Synpunkter, klagomål och beröm

Silverplats Årets Superkommun 2024

Höganäs stod i finalen 2024 när vinnaren av Årets superkommun utsågs under Almedalsveckan. Tisdagen den 25 juni avgjordes det och Habo kommun blev årets vinnare. Höganäs tog en fin andraplats.

Lång livslängd och god hälsa hos kommuninvånare och låg andel sjukskrivna inom kommunens organisation bidrog till topplaceringen. Tillsammans med attraktivitet (Inflyttningsnetto till kommunen) och stark ekonomi gav det oss en finaliststatus för första gången och resulterade i en andraplats.

Finalplatsen visar att Höganäs fortsätter att ligga i topp när kommunen, i hård konkurrens, jämförs och värderas mot andra kommuner.

Officiell statistik tillsammans med andra faktorer ligger till grund
Superkommunrankningen bygger på officiell statistik och utmärkelsen delas ut av redaktionen för Dagens Samhälle. Redaktionen tar sin utgångspunkt i de senaste siffrorna och den historiska utvecklingen inom ett antal kategorier – som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet (inflyttningsnetto till kommunen).

Det görs även en avvägning inom ett antal framtidsfaktorer genom kategorier som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå. Även sju Agenda 2030-kategorier inkluderas i bedömningen. Sammanlagt var det 17 kategorier i årets mätning. Varje kategori bygger i sin tur på flera olika variabler som sammantagna avgör kommunens poäng inom kategorin. Poängsumman för samtliga kategorier ligger sedan till grund för årets rankning av superkommunerna.

Totalt användes i år 146 olika parametrar för att rangordna kommunerna och slutligen kora vinnarna. En vinnarkommun utsågs inom respektive kategori:
- Städer och stadsnära kommuner (Habo, Höganäs kom på en andraplats).
- Storstadskommuner (Härryda).
- Småstads- och landsbygdskommuner (Åre).

Vinnarna år 2024 korades den 25 juni i Dagens Samhälles eventtält under Almedalsveckan i Visby.

Läs mer om resultatet och utmärkelsen: Höganäs når en fin andraplats i Årets superkommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: