Insikt

SKL genomför varje år en undersökning som kallas för Insikt. I insiktsundersökningen undersöks hur kommunernas service utvecklas. Fokus ligger på kundupplevd kvalitet och resultatet används för att utveckla kundnöjdheten i kommunen.

Höganäs har i flera år placerat sig bra i insiktsundersökningen, som mäter kundnöjdheten inom brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

På den här sidan har vi samlat de goda exempel som finns bakom siffrorna. Du kan bland annat läsa om hur Räddningstjänsten gjort för att få toppresultat i brandskyddsfrågorna eller om hur miljöavdelningen har lyckats leverera god service trots coronapandemin.

Brandskydd

Ingress här

Bygglov

Ingress här

Markupplåtelser

Ingress här

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen