Insikt

Insikt är en undersökning som mäter servicen i kommuners myndighetsutövning. Insikt genomförs av SKR (Sverige Kommuner och Regioner) och tittar framför allt närmare på hur kommunernas service upplevs och rankas av gruppen företagare.

Höganäs bäst i Skåne och tredje bäst i landet på service mot företagare

Senaste tillfället som Insikt genomfördes var 2021. I den mätningen hamnade Höganäs kommun på förstaplats i Skåne och på tredjeplats i hela landet när kommunens företagare fick utvärdera kommunens servicenivå.

Läs mer: fakta om näringslivet i Höganäs kommun (hoganas.se)

Om undersökningen Insikt

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2021. De myndighetsområden som undersöktes var:

  • Brandtillsyn
  • Bygglov
  • Markupplåtelse (ej arrende)
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd

I enkäten ställdes frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs mer om undersökningen Insikt på SKR.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: