Jämför resultat

Att jämföra oss med andra kommuner är ett viktigt inslag i vår strävan att vara en bra kommun att bo, leva och driva företag i. På den här sidan hittar du resultat från olika utvärderingar där du också kan jämföra oss med ett antal andra kommuner inom olika områden

Jämför resultat från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

KKiK är en undersökning av kommuners nyckeltal och ger en nulägesbild av en specifik kommun inom tre områden: barn och unga, samhälle och miljö samt stöd och omsorg. Här kan du jämföra Höganäs med kvalitetskommuner och andra kommuner som brukar ha riktigt bra resultat.

Läs mer om KKiK här (hoganas.se)

Jämför resultat inom Agenda 2030-målen

Agenda 2030 innehåller en del mål som Höganäs kommun inte kan direkt påverka men vi tror att det finns ett intresse hos våra invånare att se hur det ser ut hos oss jämfört med andra. Höganäs har valt att jämföra sig med kvalitetskommuner och med kommuner som har riktigt bra resultat.

Jämför resultat: hållbarhet inom ekonomi, ledarskap och medarbetarskap

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: