Jämför resultat

Har Höganäs bra resultat? Vad tror du?

På KKiK-fliken kan du läsa bland annat om hur många barn i årskurs 3 som klarat alla delprov i svenska jämfört med andra kommuner. Jämför också gärna om företagarna i kommunen är nöjda med våra tjänster. På Agenda 2030 kan du se hur stor andel av medborgarna som har tillgång till bredband eller hur stor andel som är miljöbilar i vår kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen