Kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är en övergripande utvärdering av kommunkoncernen inom åtta områden. Resultatet från utvärderingen är ett viktigt inslag i kommunens löpande förbättringsarbete.

Vårt resultat från den senaste kommunkompassen

Senste gången Höganäs kommun deltog var i december 2020. Då blev ett fyrtiotal politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter intervjuade av SKR:s representanter.

Resultatet sammanställdes i en rapport som innehöll en poängbedömning och en beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån kommunkompassens kriterier. Bedömningarna gjordes med utgångspunkt från utvärderingens åtta huvudområden (se nedan).

Höganäs fick ett mycket högt resultat, 611 poäng, vilket ligger på samma nivå som de allra bästa kommunerna i Sverige.

Länk till Höganäs resultat i Kommunkompassen 2020 - skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här arbetar vi i Höganäs kommun, baserat från frågor från SKR (PDF, 4.6 MB) , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Om kommunkompassen

Det är frivilligt för landets kommuner att delta i kommunkompassen. Höganäs kommun deltar regelbundet för att få en bred genomlysning av vår verksamhet som visar på både våra styrkor och områden som vi behöver förbättra.

De åtta områden som kommunkompassen undersöker är:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Kommunen har deltagit i kommunkompassen 2018, 2020 och kommer även att delta under 2023.

Läs mer om kommunkompassen på skr.se Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen