Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

I december 2020 genomförde Höganäs Kommunkompassen och ett drygt fyrtiotal politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter blev intervjuade av Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Resultatet sammanställdes i en rapport som innehöll en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. Bedömningarna gjordes med utgångspunkt från åtta huvudområden. Utfrån dessa områden ställdes många frågor till deltagarna . Bedömningen gjordes med fokus på politisk styrning, en sammanhållen koncern, en hållbar utveckling och medborgar- respektive brukarperspektiv.

Höganäs fick ett mycket högt resultat, 611 poäng, vilket ligger på samma nivå som de allra bästa kommunerna i Sverige.

Länk till Höganäs resultat i Kommunkompassen , 1009.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här arbetar vi i Höganäs kommun, baserat från frågor från SKR , 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen