Service och bemötande

Höganäs kommuns servicecenter är vägen in för de som kontaktar oss på kommunen. Servicecenter vägleder och ger information om alla kommunens verksamheter via telefon, e-post, chatt och besök. Tex i frågor som rör bygglov och ansökningar till förskola eller skola.

SKR:s servicemätning via telefon och mejl

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomför årligen en servicemätning med syfte att fånga invånarens upplevelse av service och bemötande via telefon och mejl. Invånarna får svara på frågor om enkelheten att lösa sitt ärende samt hur de upplever bemötandet och tydligheten i kontakten med kommunen. I mätningen ingår de samtal och mejl som besvarats av servicecenter.

Resultat servicemätning 2024

  • Höganäs hamnar högt både när det gäller enkelhet och tydlighet att lösa sitt ärende via e-post: 4,57 respektive 4,7 på en skala från 1 till 5.
  • I mätningen ger invånarna servicecenter ett högt betyg när det gäller bemötande och enkelhet att lösa sitt ärende via telefon. 4,57 respektive 4,24 på en skala från 1 till 5.

    Läs mer om SKR:s servicemätning på SKR.se
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: