Service och bemötande

Höganäs kommuns Servicecenter är vägen in för de flesta som kontaktar oss. Servicecenter bemannar bland annat telefonväxeln och svarar på e-post i frågor som rör allt från bygglov till ansökningar till förskola eller skola.

SKR:s servicemätning via telefon och mejl

2022 lanserade SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) en ny servicemätning för service och bemötande med syfte att fånga invånarens upplevelse av service och bemötande via telefon och mejl. Invånarna har fått svara på frågor om enkelheten att lösa sitt ärende samt hur de upplever bemötandet och tydligheten i kontakten med kommunen. I mätningen ingår de mejl som besvarats av Servicecenter. För telefoni så mäts både samtal som besvarats av Servicecenter samt de som kopplas vidare ut i organisationen.

Förklaring till bilderna

  • Höganäs hamnar högt både när det gäller enkelhet och tydlighet att lösa sitt ärende via e-post: 90,9 respektive 92,9 procent (bild 1).
  • Via telefon tycker medborgarna inte det är lika enkelt: 70,4 procent jämfört med totalsnittet på 73,5 procent (bild 2). I fritextkommentarerna framgår det tydligt att det är återkopplingstiden för svar som man tycker är för lång, när Servicecenter lagt frågan vidare till handläggare ute i organisationen.
  • Däremot visar undersökningen mycket nöjda medborgare när de fått svar direkt på sin fråga i första kontakten med Servicecenter. 452 av 466 (97 procent) uppgav att de fick hjälp med sitt ärende (bild 3).

Läs mer om SKR:s servicemätning på SKR.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: