Bolag

Höganäs kommun har fyra helägda bolag; Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs Omsorg AB och Höganäs Mark- och Exploatering AB.

Höganäs Energi levererar energilösningar inom elnät, elhandel, fibernät och fjärrvärme.

Elnät

Höganäs Energi levererar el till samtliga fastigheter i Höganäs kommun och arbetar dagligen för att hålla en hög leveranssäkerhet och servicegrad till 15 000 elnätskunder.

Elhandel

Hos Höganäs Energi handlar kommuninvånarna el från förnyelsebara källor. Som kund får du allt på samma faktura och bra service samtidigt som du handlar lokalt.

Fibernät

I september 2019 blev fibernätet i Höganäs kommun färdigutbyggt. Genom att ha anslutning till fibernätet är du garanterad en snabb, stabil och framtidssäker bredbandsuppkoppling med alla nya möjligheter för digital tv och telefoni. Det är Höganäs Energis uppdrag att genomföra anslutningarna och ge kommuninvånarna bredband, tv och telefoni via fiber.

Fjärrvärme

Tack vare spillvärmen från Höganäs AB levererar Höganäs Energi fjärrvärme till villor, flerfamiljsbostäder och fastigheter i kommunen. Sedan fjärrvärmen introducerades har miljön i Höganäs förbättrats avsevärt.

AB Höganäshem bygger och förvaltar bostäder i Höganäs kommun. AB Höganäshem är idag ett bostadsbolag med cirka 1 400 lägenheter. Sedan starten på 1950-talet har företaget växt ur tätorten och finns nu också med ändamålsenliga lägenheter även i Jonstorp och Östra Lerberget.

Höganäs Omsorg AB startade 1 april 2017 och verkar inom områdena personlig assistans, vårdboende (särskilt boende), hem för vård eller boende (HVB)/ stödboende, hemvård, hälso- och sjukvård (HSL), LSS-boende, daglig verksamhet - LSS, korttidsboende, korttidstillsyn och dagverksamhet.

Verksamheter som innebär myndighetsutövning mot enskilda samt all verksamhet som innehåller ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut är kvar i förvaltningsform i socialförvaltningen.

Höganäs kommuns markreserv och exploateringsverksamhet finns i ett helägt kommunalt bolag; Mark- och Exploatering AB. Bolaget utvecklar Höganäs kommuns nuvarande markreserv och framtida exploateringsområden, i enlighet med Höganäs vision och beslutade strategier, utan att detta blir en belastning för kommunens ekonomi.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: