Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i en kommun och kan beskrivas som kommunens riksdag. Ledamöterna väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Nuvarande mandatperiod: 2022 till 2026.

Höganäs kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter. Vid senaste valet 2022 fördelades ledamöterna enligt följande:

  • Moderaterna 15 mandat
  • Centerpartiet 2 mandat
  • Liberalerna 4 mandat
  • Kristdemokraterna 2 mandat
  • Socialdemokraterna 8 mandat
  • Vänsterpartiet 1 mandat
  • Miljöpartiet 3 mandat
  • Sverigedemokraterna 6 mandat

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder sista torsdagen i månaden klockan 18.30, med uppehåll för sommarmånaderna. Intresserade kan besöka fullmäktigesalen och följa hela sammanträdet från läktaren. Du kan även titta på webbsändningen som finns på startsidan, kommunens Youtube kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Höganäs Närradio sänder även sammanträdet på 104,9 Mhz.

Ställ en fråga till våra fullmäktige

Vi vill att du ska kunna påverka, känna delaktighet i kommunens utveckling och få svar på frågor som berör dig i din vardag. Kommunfullmäktige har därför bestämt att en frågestund ska inleda varje möte (cirka 30 minuter) där du som medborgare kan få svar på frågor som är av övergripande kommunal karaktär.

Kontakta vårt servicecenter eller skicka din fråga med vanlig post till:

Kommunfullmäktige
Höganäs kommun
Stadshuset
263 82 Höganäs

Skicka din fråga senast två veckor före kommande sammanträde.

Inkomna frågor bereds av fullmäktiges presidium och kansliet. De frågor som besvaras på fullmäktige meddelas respektive frågeställare senast en vecka före sammanträdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: