Koncernledningen

I Höganäs arbetar de ledande tjänstemännen utifrån ett helhetsperspektiv med ledord som kommunikation och koncerntanke. I koncernledningen ingår förvaltningschefer, bolagschefer och några av avdelningscheferna för kommunledningskontoret.

I koncernledningen ingår :

 • kommunchef
 • förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
 • förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
 • räddningschef, räddningstjänsten
 • utbildningschef, utbildningsförvaltningen
 • förvaltningschef, teknik- och fastighetsförvaltningen
 • socialchef, socialförvaltningen/VD Höganäs Omsorg AB
 • VD från Höganäshem
 • VD från Höganäs Energi
 • kommunikationschef, kommunledningskontoret
 • HR-chef, kommunledningskontoret
 • ekonomichef, kommunledningskontoret.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: