Synpunkter, klagomål och beröm

Här kan du tycka till om frågor som rör kommunens alla ansvarsområden. Något som vi gör extra bra? Något som vi kunde göra bättre? Något annat? Kontakta oss - vi vill veta!

Höganäs kommun använder e-tjänster för att ta emot synpunkter, beröm och klagomål från medborgare i kommunen. Varje synpunkt (som inte är anonym) ska besvaras.

Vill du däremot anmäla fel och skadegörelse som till exempel rör kommunens gator, parker eller offentliga toaletter så gör du det i e-tjänsten för felanmälan. Det hittar du här nedan.

Har du synpunkter, klagomål eller beröm som gäller förskolan, grundskolan eller fritidshemmet? Alla åsikter är viktiga för vårt uppföljnings- och utvecklingsarbete och vi är tacksamma för att du hör av dig.

Har du fått en fint bemötande och vill lyfta en anställd? Eller känner du att du inte har fått rätt vård eller blivit bra bemött? Skicka in din upplevelse till oss. Du som närstående är även välkommen att lämna dina synpunkter.

Har du synpunkter, beröm eller klagomål till Höganäs kommun? Då är du välkommen att skicka in dessa här.

Visselblåsarfunktionen används till att rapportera misstanke om missförhållanden inom kommunkoncernen. Höganäs kommuns visselblåsningsfunktion vänder sig främst till anställda men även till andra som har en arbetsrelaterad koppling till kommunens verksamhet.

Här kan du anmäla fel och skadegörelse för kommunens gator, parker, offentliga toaletter med mera. Du kan samtidigt se om någon annan redan har anmält felet eller om anmälan påbörjats eller avslutats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: