Rådgivande organ

Höganäs kommun samarbetar med flera rådgivande organ. Dessa grupper fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder i olika frågor.

Länkar

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Integrationsrådet

Kommunala funktionshinder-rådet (KFR)

Ungdomsinflytande

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: