Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Höganäs lokala brottsförebyggande råd arbetar aktivt med trygghetsarbete inom kommunens geografiska område. Brottslighet skapar otrygghet oavsett om den sker på gator och torg, i våra bostadsområden eller i hemmet. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del för att skapa en trygg och säker kommun för alla som bor, vistas och arbetar i Höganäs kommun.

DNA-märkning av kommunens egendom
Arbetet med att DNA-märka kommunens gods som ofta stjäls, pågår för fullt. Även invånare har haft möjlighet att DNA-märka sin egendom genom att kunna köpa DNA-vätska till ett rabatterat pris. Missade du som privatperson den möjligheten, så hänvisar vi dig till ditt försäkringsbolag för att få hjälp med inköp av DNA-vätska.

I kommunen ligger det lokala brottsförebyggande rådet under kommunstyrelsen med representanter från kommunens förvaltningar, nämnder samt externa aktörer.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.
Lokala brottsförebyggande rådet i Höganäs har bland annat som målsättning att reducera den lokala brottsligheten och förekomsten av alkohol och droger bland barn och ungdomar. Under 2016 antog kommunstyrelsen en arbetsordning för rådet, du kan läsa den här , 300.9 kB..

Samverkan sker mellan andra brottsförebyggande råd i nordvästra Skåne samt med det nationella brottsförebyggande rådet, som är en central statlig myndighet. Myndigheten tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Läs mer om detta via länken här under samt hur du kan få stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen