Integrationsrådet

Höganäs kommuns integrationsråd arbetar förvaltningsövergripande för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.

Integrationsrådet arbetar efter Höganäs vision och efter regeringens mål. Den övergripande visionen för Höganäs och syftet med integrationsrådet handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, arbete och upplevelser. Det handlar också om ett förhållningssätt gentemot invånare och företag som vill etablera sig och utvecklas i kommunen.

Fokusområden för integrationsrådet är:

  • Samhällsbyggnad och bostäder
  • Utbildning och sysselsättning
  • Sociala nätverk, möten och fritid
  • Samverkan
  • Uppföljning

Rådet lyder under kommunstyrelsen och i rådet ingår representanter från både förtroendevalda och tjänstepersoner. De politiker som ingår är kommunstyrelsens presidium, ordförande för socialnämnden, Höganäs omsorg AB, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsutskottet. De tjänstepersoner som ingår är kommunchefen, socialchef, fastighetschef, utbildningschef, avdelningschef för individ- och familjeomsorg, VD för Höganäshem AB samt kultur- och fritidschefen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: