Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Dit hör den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Rädda barnen - Orostelefonen

Ring till Orostelefonen för radikalisering på telefonnummer 020-100 200 om du känner oro för att någon i din närhet dras till våldsbejakande extremism.

Mer information om stödtelefonen hittar du här.

  • Samtalen kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen
  • Det går bra att vara anonym (mail och telefon)

Öppettider

Telefonlinjen är öppen måndag-fredag 09.00-12.00,

Extraöppet på onsdagskvällar 17.00-20.00.

Kontaktperson

Kontaktperson för våldsbejakande extremism i kommunen är kommunens säkerhetsansvarige. Kontakta servicecenter för mer information.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: