Revisorernas granskningsrapporter

Höganäs kommuns revisorerna har som uppdrag att varje år granska all verksamhet inom kommunen, detta görs ofta med hjälp av en revisonbyrå som granskar och därefter skriver granskningsrapporter.

Här hittar du de senaste revisionsrapporterna. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunen@hoganas.se

Protokoll

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen