Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Revisorernas granskningsrapporter

Höganäs kommuns revisorerna har som uppdrag att varje år granska all verksamhet inom kommunen, detta görs ofta med hjälp av en revisonbyrå som granskar och därefter skriver granskningsrapporter.

Här hittar du de senaste revisionsrapporterna. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunen@hoganas.se

Protokoll

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: