Ekonomifakta

Här kan du hitta allmän information om Höganäs kommuns ekonomi.

Höganäs kommun har intäkter på nästan 2 miljarder per år. Kommunens intäkter består av skatteintäkter, verksamhetens intäkter, statsbidrag och utjämning samt finansiella intäkter. Hur de fördelar sig framgår av diagrammet nedan. Siffrorna bygger på 2020 års siffror.

Intäkter

Skatteintäkter

Kommunens största inkomstkälla är den skatt som kommuns invånare betalar. Den står för 63 % av intäkterna eller 1 227 miljoner kronor. Skattesatsen för Höganäs kommun beslutas av kommunfullmäktige varje år och för 2020 var kommunskatten 19,73 kr per hundralapp.


Verksamhetens intäkter

21% av kommunens intäkter, 421 miljoner kronor, är verksamhetsbidrag från stat och olika myndigheter, avgifter och taxor från olika tjänster som kommunen utför och försäljningar inom exploateringsverksamheten. 


Stadsbidrag och utjämning

15% eller 286 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag och ekonomisk utjämning. Utjämningssystemets syfte är att ge alla kommuner samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet inom till exempel vård och skola oavsett kommunens egna strukturella förutsättningar som till exempel inkomstförhållanden och åldersstruktur bland invånarna.


Finansiella intäkter

1% eller 20 miljoner kronor kommer från finansiella intäkter och består av ränteintäkter, utdelningar och försäljning av aktier och andelar.

Vad används skattepengarna till?

Klicka här för att gå till Skattekollen

På skattekollen kan du se hur dina skattepengar fördelas inom kommunens olika verksamheter.

Se vår film om hur dina skattepengar används

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: