Politik och demokrati

Bli delaktig i det som händer! För att göra det enkelt för dig att vara en aktiv och engagerad invånare förklarar vi hur kommunen fungerar, kommunens organisation och övrig information om kommunen på dessa sidor.

Regler, policydokument och författningssamling

Se alla våra kommunrelaterade dokument

Vision 2025

Läs mer om Visionen för Höganäs kommun år 2025

Förtroendevald

Läs mer om hur det är att vara och hur du blir förtroendevald

Medborgardialog

Så här jobbar vi aktivt med dialogen med våra kommuninvånare

Delta och påverka

Läs mer om hur du kan delta och påverka politiken

Partier

Här kan du läsa mer om partifördelningen i Höganäs kommun

Kontakta din politiker

Här kan du komma i kontakt med politikerna i Höganäs kommun

Överklaga beslut, rättsäkerhet

Är du missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det, läs mer här

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: