Politik och demokrati

Bli delaktig i det som händer! För att göra det enkelt för dig att vara en aktiv och engagerad invånare förklarar vi hur kommunen fungerar, kommunens organisation och övrig information om kommunen på dessa sidor.

Vision 2025

Läs mer om Visionen för Höganäs kommun år 2025

Förtroendevald

Läs mer om hur det är att vara och hur du blir förtroendevald

Medborgardialog

Här kan du ta del av Höganäs kommuns resultat från medborgarundersökningar

Delta och påverka

Läs mer om hur du kan delta och påverka politiken

Partier

Här kan du läsa mer om partifördelningen i Höganäs kommun

Kontakta din politiker

Här kan du komma i kontakt med politikerna i Höganäs kommun

Regler, policydokument och författningssamling

Se alla våra dokument relaterade till kommunen

Överklaga beslut, rättsäkerhet

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det, klicka här för att läsa mer

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen