Delta och påverka

Som medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att kommunen fungerar och tillgodoser våra behov. Du göra detta dels genom att välja de politiker som styr kommunen i allmänna val. Men du kan också vara med och påverka Höganäs mellan valen.

Höganäs politiker (eller förtroendevalda som det heter) fattar en mängd beslut som påverkar vardagslivet för alla i Höganäs. Exempelvis om skolorna, hur ditt bostadsområde eller ort ska utvecklas, hur gator och parker ska se ut eller skattesatsen.

Gå med i ett parti, intresseorganisation eller råd

Ett sätt att direkt kunna påverka är att engagera dig i ett politiskt parti. Flera av Höganäs partier har även ett lokalt ungdomsförbund. Partipolitiken skapar möjligheter att tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på i enlighet med de värderingar du har. Den ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald i någon av kommunens nämnder, styrelser, bolag eller stiftelser.

Att bli medlem i intresseorganisationer och föreningar är andra aktiva sätt att påverka.

Här hittar du vilka rådgivande organ som kommunen samarbetar med.

Kontakta en förtroendevald

Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Här kan du se vilka som är engagerade i Höganäs kommun samt deras kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter till kommunen

Här hittar du information om hur du kan kontakta kommunen via chatt, e-post, brev, telefon eller e-tjänster. Via e-tjänsten Höganäs Direkt - anonym Länk till annan webbplats. kan du även göra detta utan att lämna några kontaktuppgifter.

Delta i medborgardialoger

Du är välkommen att uttrycka din åsikt i de medborgardialoger Höganäs kommun genomför om olika frågor.

Kommunal folkomröstning

Folkomröstningar Länk till annan webbplats. kan hållas både i samband med allmänna val eller mellan ordinarie valtillfällen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: