För dig som vill bli förtroendevald

Att vara politiker, eller förtroendevald som det heter, innebär att representera väljarna i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag.

Höganäs kommun har cirka 150 förtroendevalda. De flesta är "fritidspolitiker" villket innebär att de har uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Den som har rösträtt vid val i kommunen kan också vara förtroendevald. Rösträtt har den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och:

  1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare,
  2. är medborgare i Island eller Norge, eller
  3. har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Är du under 18 år, eller inte är medborgare kan du alltid engagera dig i de olika partierna. Flera av dessa har även ungdomsförbund. Är du intresserad av att engagera dig politiskt, kontakta någon av partier som i dag finns representerade i kommunen. Uppgifterna hittar du i länken här till höger.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: