Medborgardialog

Här kan du ta del av Höganäs kommuns resultat från de senaste medborgarundersökningarna.

Medborgarundersökningen består av tre delar

Nöjd regionindex som handlar om kommunen som en plats att bo och leva i, Nöjd medborgarindex som handlar om kommunens olika verksamheter samt Nöjd inflytandeindex som handlar om inflytande på kommunala beslut.

Undersökningen mäter attityder och uppfattningar och är ingen brukarundersökning.

Resultat av SCB:s medborgarundersökning för Höganäs kommun 2020 , 818.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat av SCB:s medborgarundersökning för Höganäs kommun 2018 , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökning 2020

75 procent av medborgarna i Höganäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 5 procent vill avråda från det. Det är ett av budskapen från de medborgare som svarat på 2020 års medborgarundersökning. Bostäder och fritidsmöjligheter lyfts fram för att Höganäs ska bli ännu mer attraktivt.

1200 slumpvist utvalda personer i åldrarna 18-84 år fick under hösten 2020 möjlighet att svara på ett antal frågor, 46 procent tog chansen och delade med sig av sin syn på kommunen, kommunens verksamheter och hur möjligheterna till att vara med och påverka är.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen