Medborgardialog

För att kunna hänga med i utvecklingen måste en kommun förstå dagens samhälle där det finns allt fler med olika bakgrund, livsstil och engagemang. Att utveckla dialogen genom att skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog är en viktig del i Höganäs kommuns arbete kring medborgardialoger.

Hela Höganäs på riktigt – nytänkande medborgardialog

Logotyp: en svartfärgad öppen handflata med texten "Hela Höganäs på riktigt"

Mötesdagarna Hela Höganäs på riktigt arrangerades av Höganäs kommun våren 2022 med syfte att skapa ett inspirerande och nytänkande forum för dialog med medborgare och besökare i kommunen. Det blev tre fantastiska dagar med spännande möten, kulinariska upplevelser och utvecklande diskussioner mellan 5000 besökare och oss som arbetar inom kommunen.

Handbok för medborgardialog

Illustration: omslaget på handboken med kommunens logotyp och texten "Medborgardialog i Höganäs kommun".

Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin när det handlar om att skapa utrymme för dialog. Våra medborgardialoger ska vara meningsfulla och ska genomföras på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Därför har Höganäs kommun en handbok för medborgardialog.

Handboken är tänkt att vara ett stöd för förtroendevalda och anställda i kommunen som på olika sätt arbetar med och utvecklar dialoger med medborgarna. Medborgardialogen som metod och verktyg levandegör den lokala demokratin och kommunen som en politisk styrd organisation.

Vad tycker våra invånare? SCB:s medborgarundersökning 2022

81,3 procent av medborgarna i Höganäs kommun kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Det är ett av budskapen från de medborgare som svarat på 2022 års medborgarundersökning.

1 200 slumpvist utvalda personer som var 18 år eller äldre fick under 2022 möjlighet att svara på ett antal frågor. 40 procent tog chansen och delade med sig av sin syn på kommunen, kommunens verksamheter och hur möjligheterna till att vara med och påverka är.

Läs mer om medborgarundersökningen på Jämför service och resultat (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: