Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen (1998:204) med General data protection regulation (GDPR), en EU-förordning (2016:679) som direkt gäller som lag i Sverige.

Förordningen kallas dataskyddsförordningen i Sverige och kommer att kompletteras med nationell lag för att anpassa vissa bestämmelser till övriga nationella lagar i Sverige. GDPR reglerar hur offentlig verksamhet och företag inom EU ska behandla personuppgifter i sin verksamhet för att garantera en säker hantering.

Grunden i dataskyddsförordningen (GDPR) är att alla som behandlar personuppgifter ska göra det med öppenhet och laglig grund och den som är registrerad ska ha information om vilka uppgifter som är registrerade och hur de används. Det finns krav på att registrera så lite uppgifter som möjligt och att de inte ska sparas längre än nödvändigt. Alla som hanterar personuppgifter måste berätta hur de gör det. Här kan du läsa om hur vi i Höganäs kommun behandlar dina personuppgifter.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: