Dataskyddsombud

Dina personuppgifter skyddas av EU:s dataskyddsförordning. Varje nämnd och kommunalt bolag är ansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i deras verksamhet. Samtliga nämnder och kommunala bolag inom Höganäs kommun har utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets huvudsakliga uppdrag är att granska kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen, vilken i grunden säkerställer medborgarnas fri- och rättigheter vid behandlingen av personuppgifter.

I dataskyddsombudets uppgifter ingår att informera och ge råd till nämnderna, de kommunala bolagen och anställda om deras åtaganden kring behandling av personuppgifter.

Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet.

Dataskyddsombudet är även kontaktperson för allmänheten gällande dataskyddsfrågor.

Höganäs kommuns dataskyddsombud

Höganäs kommun har ett externt dataskyddsombud från JP Infonet.

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du mejla till: dso.hoganas@jpinfonet.se.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: